Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
wnarop zij ftredcn, met hun bloed geheiligd
hebben ? Op wie anders dan op hen, wier
Vaderlandsliefde , voor eenige weken , het
gevaar zelfs dier edelen benijdde , en wier
vorderingen hen in ftaat fielden, dadelijk in
de rangen op te treden? - Gaat dan, mijn«
Vrienden! gaat, waar uw Koning , waar het
Vaderland , waar de Eer u roept! Helpt het
laatfie overfchot dier verachtelijke horden uit-
roeijen , wier trouweloosheid den Franfchen
naam voor eeuwen lang met fchande gebrand-
merkt heeft ;zoo de veranderde kans niet reeds
weder , vóór uwe komst , de ééne meinec-
digheid voor de andere heeft doen plaats
maken. De Zonen van uwen Koning zullen
u geleiden; gij zult den Held volgen, aan
wiens moed en wonden Nederland zijne red-
ding te danken heeft; gij zult in de gevaren
en vermoeijenisfen des oorlogs deelen, met'
den Held van Quesnoi , die , nog weinige
maanden geleden, met u de fiudien van den
E 5 Vrede