Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
7a J. M. K E INI P E R,
boren Nederland, voor de zaak der Vrijheid
en des Rcgts geftroomd heeft; cn het is voor
u bewaard , de kroon te helpen zetten op
het werk, dat hiin inocd fchicr bij den aan-
vang voleindigd heeft. Het is waar , die
moed, en dat bloed hebben het gevaar on-
middellijk van ons Vaderland verwijderd; maar
de ftrijd tusfchen overhcerfching en regt,
tusfchen geweid cn orde, tusfchen zedeloos-
heid en burgerlijke deugd, moet geheel wor-
den uicgeftreden ; cn v.ij zijn ons Vader-
land, ja, geheel Europa het bewijs fchuldig,
dat, zoo ooit weder vreemd geweld het wa-
gen durfde onzen grond, of onze regten aan
te randen, niet alleen onze Krijgslieden hun-
nen laatfien droppel bloeds veil hebben, maar
dat ook de Burger, bij ons bereid en in Haat
is, om hen in de gelederen te vervangen. —
En, op wie zoude het oog van onzen goe-
den Koning eerder gevallen zijn , om de plaar-
fcn van hen te vervullen , die den grond,
waarop
\