Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
.[R E D E V O E R 1 N G. 69
reeds in hec midden van Mei volkomen op
eigen kosten geëquipeerd was, gelijk de ge-
heele onderneming op eigene kosten plaats
had, maar ook nu het Vaandel ontving, waar-
van ik op het eind mijner redevoering fpreke.
Dit Vaandel was een gefchenk der Leyd-
fche jonge Dames aan het Corps. Op des-
zelfs eene zijde was de Jagershoorn met de
nummers van de Compagnie en van het Ba-
taillon geborduurd, terwijl de tegenzijde het
opfchrift bevatte : door vaderlandsliefde
VERKREGEN; en ook hier was derhalve die
toejuiching, waarop de jongeling den meesten
prijs ftelt, het loon der onderneming en de
fpoorflag tot moedige volharding.
Ook bewees nog weldra de ondervinding,
welke ongelooflijke vorderingen, in korten tijd,
door geestdrift en goeden wil kunnen ge-
maakt worden, daar de Compagnie reeds in
den aanvang der maand Junij, voor Z. ]M.
defilerende, de vereerendfte betuigingen van
E 3 te