Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 J. M. K E M P E R,
De oefening in den wapenhandel werd
intusfchen vlijtig en met eene bijna onge-
looflijke infpanning voortgezet , eerst door
de jonge lieden zeiven , onder voorlichting
van twee bekwame en zeer gefchikte Onder-
officiers , hiertoe door den Heer Secreta-
ris van Staat voor de zaken van Oorlog
gezonden; en daarna onder het beftuur van
den Heer h. r. trip, als Kapitein, en de
Heeren l. j. van der kuip en van griet-
huizen blom (*_) als eerfte en tweede Lui-
tenants.
De Compagnie kreeg ook nu fpoedig een
krijgshaftiger aanzien, daar dezelve niet alleen
reeds
(*) Ik raag de bijzonderheid niet onopgemerkt
voorbijgaan , dat ook de Heer van griethuizen
blom dezen veldtogt geheel als Vrijwilliger gedaan
heeft. Kort te voren als Officier zijn ontflag beko-
men hebbende, was het gevaar des lands hem ge-
noeg, om dadelijk tot de vorige bezigheden te ruj
te keeren.