Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
ftcrdamfche Atheneum zijnde, liever verko-
zen hadden aan deze Compagnie deel te ne-
men.
De keuze der Officieren ftond, volgens be-
fluit van Z. M. van i April, aan de Studen-
ten zclven vrij, met uitzondering alleen van
den Kapitein; doch, daar men te regt be-
greep, dat het hier op kunde aankwam,
welke men niet onderfliellen kon in eenen
kring van jonge lieden, die aan andere werk-
zaamheden gewoon waren, offerde men het
eervolle dezer vrijheid met genoegen aan het
nut der zaak, en het belang des Vaderlands
op.
Men verzocht dus ook de Luitenants van
Z. M., cn bepaalde zich alleen tot de ver-
kiezing der Onder-Officieren , onder welke
echter de lieer crommelin , dien men toe
Sergeant - Majoor gekozen had, naderhand,
door zijne benoeming tot Secretaris van Le-
gatie, verpligt' werdt zijn ontflag te vragen.
E 2 De