Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 J. M. K E M P E Pv,
zich weder liever bij de Veld - bataillons der
Schutterijen wilden aanbieden; en daar fom-
migen weder liever tot op het oogenblik van
dadelijk aanwezig gevaar hunne Studiën wil-
den voortzetten, zag ik mij, door de over-
gelatene vrijheid weldra in ilaat te bewijzen,
dat ten minfte in Nederland het woord vrij-
willigheid deszelfs oorfpronkelijke betcekenis
had terug bekomen.
Ook deed deze vrijheid geene afbreuk aan de
zaak. Zij, die van de lijst afvielen, wapen-
den zich grootendeels elders; verre de groot-
fte helft der Akademie, was dadelijk in het
geweer, en de afgevallene namen werden
weldra door andere vervangen, zoodat meti
fpoedig tot het formeren eener afzonderlijke
Compagnie konde overgaan, welke uitflui-
tend uit Leydfche Studenten was zamengefteld,
met uitzondering van de Heeren j. w. en
p. H. THEMMEN, gelijk ook van den Heer
o. w. FALCK, welke. Studenten aan het Am-
ller-