Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
Candidauc in de regcen, tegenwoordig Secre-
taris bij de Nederlandfche legatie, aan het
Hof van Portugal.
De inteekening op zijne lijst bedroeg wel-
dra een derde van het getal der Studenten
aan deze Hooge School, en vermeerderde da-
gelijks , zoodat ik reeds op den 8'^'-'" April de
mij overge^evene liist aan Z. M. kon zenden,
niet den brief, waaruit ik zoo even het bo-
vengaand'uittrekfel heb medegedeeld.
Ondertusfchen waren de befluiten van Z.
Ivl. van 26 Maart en i April, betrekkelijk de
Vrijwillige Compagnie Cavallerie en Infan-
terie, in het licht verfchenen, gelijk ook de
formatie van Vcld-bataillons bij fommige Schut-
terijen tot rijpheid kwam ; en reeds dit bewees,
hoe voorzigtig de gelatene vrijheid was.
Vele Studenten toch verkozen nu, het zij
uit zichzelven, het zij op den raad hunner
Ouderen, liever deel te ne.nen aan de wape-
ning in hunne geboorteplaats, terwijl anderen
E • zich