Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
<)8 J. M. K E M P E R,
later, Z. M. fprak ? Leest het, Landgenooten !
vergelijkt het met de taal uwer voormalige
onderdrukkers cn hunner huurlingen, en gij
zult deelen in het geen ik daarbij voelde,
wien het gebeurde omtrent de Hollandfchc
Gardes dhonmur nog zoo levendig voor den
geest was. Met aandoening verzekerde mij
Z. M., dat Hij alleen op dergelijke vrijwillige
offers prijs (lelde; dat Hij mij volkomene vrij-
heid gaf, om zelfs hen, die zich naderhand
anders beraden mogten,te ontdaan;ja dat Hij,
ook na den uittogt, zonder ongenoegen, dc
verzoeken om ontflag zoude aannemen, waartoe
veranderde omftandigheden konden aanleiding
geven.
Het vervolg zal bewijzen , hoe weldadig
deze voorzigtige welwillendheid van Z. M.
was; en zoo keere ik dan tot de onderneming
zelve terug.
De eerde inteekening daartoe werdt geo.
pend door den Heer croaimelin, toenmaals
Can-