Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
02 J. i\I. K E M P E R,
loop van alles, eene verdiende zoude kunnen
heeten, tot dit edel doel te hebben medege-
werkt, mag ik geene eer op mij laten rus-
ten , die mij niet toekomt.
Ik heb, dit ontveins ik niet, de zaak met
welgevallen gezien; ik was er trotsch op,
dat in den algemcenen ftiijd Hollands jonge-
lingen niet achterbleven; maar ik had zelf
geene zonen aan te bieden : hoe zoude ik
mij iets ten aanzien der zonen van anderen
hebben kunnen veroorloven?
Dadelijk fchreef ik dan ook aan Z. M.:
„ dat mij de eer dezer onderneming niet toe-
„ kwam; dat ik altijd zorgvuldig vermijd
,, had, mijne Akademifche betrekkingen met
„ andere bemoeijingen te vermengen; dat
„ dezelfde gronden, welke mij in den aan-
„ vang der omwenteling bepaald hadden, om
„ in geen geval jonge lieden aan mijn lot en
„ mijne keuze te verbinden, welke niet on-
„ afhankelijk op ziclï zelvcn beftondcn, cn
„ door