Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
zich bij de Hagenaars gevoegd; ook nu was het
befluit fpoedig gevormd, om , bij het dringend
gevaar des lands, vrijwillig dat gene te doen,
waartoe men zich te voren, onder het juk der
vreemden, naauwlijks met geweld had laten
dwingen; en met blijdfchap make ik van deze
gelegenheid gebruik, om deze edele poging,
voor zoo veel ten minfle in mijn vermogen
is, aan de gefchiedenis onzer herftelde Hooge
School te verbinden.
Vooraf echter ben ik hier mij zelvcn en
velen mijner landgenooten eene opheldering
fchuldig, die mij zei ven betreft.
Men heeft namelijk , zoowel in openbare
gefchriften, als in bijzondere gefprekken en
brieven, dit opvatten der wapenen door de
Studenten van Leyden aan mijne aanfporingen
toegefchreven. Zoo lang de ontkenning van
dit gevoelen een' fchijn kon hebben van veront-
fehuldiging, rekende ik het beneden mij, daar
op te antwoorden; nu het, bij den goeden af-
loop