Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
dan tot kriigsdaden geftemde volken , zijn
de onoverwinnelijkfte en onverzoenlijkfte vij-
anden , wanneer eenmaal hun geduld uitge-
put en hunne geestdrift ontvlamd is. Van
alle kanten ftroomden onzen goeden Koning
aanbiedingen en opofferingen tegen, en nog
zij bij dezen mijn hartelijkfte dank gebragt
O
aan hen , welker verzoek thij in die dagen ,
de boven alles vereerende taak opdroeg,
om de tolk hunner gevoelens bij den Vorst
onzer keuze te zijn. — De voldoening toch
aan dit verzoek maakte mij getuige van de
roerende blijdfchap, met welke onze Koning
die bewijzen van liefde ontving , en wel-
ke meer dan alle woorden bewees., dat hij
op die liefde nog hoogeren pri^s ftelde, dan
op de aanbiedingen, die er de vruchten van
waren.
Maar hoe kon het nu, bij deze algemeene
ftemming, anders zijn, of het opkomend ge-
flacht moest zich boven al tot geestdrift ge-
fl:emd