Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 J. INT. K E M P E Pv,
nier de grond voor deze vrees en bekom-
mering ? Aan vrede met den overweldiger
was niet te denken; de wrok der aan over-
winningen gewone Franfchen had zich op
het ondubbelzinnigst doen blijken ; en de
geest der Franfche krijgslieden was te 'be-
kend, om te gelooven,dat bij dezen het ge-
voel van eer en pligt, of de heiligheid van
naaiiwlijks afgelegde eeden, zelfs een oogen-
blik , tegen de hoop op wraak en het vooruit-
zigt op nieuwe rooverijen zouden kunnen op-
wegen. De llrijd moest dus nog eenmaal
begonnen worden; maar deszelfs uitflag kon
niet twijfelachtig zijn , daar de kortflondigc
triumf der boosheid [zelf niet dan eéne wa-
penkreet door geheel Europa deed opheffen,
door allen, die op een Vaderland en op on-
afhankelijkheid prijs fteldcn.
Ook in Nederland kon onder zulke omllandig-
heden maar één gevoelen zijn; want de vreed-
zaamfte, en door aanleg meer tot nijverheid
dan