Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
hoe dierbaar U het behoud dezer onafhan-
kelijkheid was ; en de ftandaard, aan uwe
Vaderlandsliefde toegewijd, welke thans een
fieraad dezer plegtigheid uitmaakt, 2al een-
maal aan het nageflacht leeren , dat geene
eeuwen in ftaat zijn, de zucht voor Vader-
land en onafhankelijkheid in Nederlands jon-
gelingfchap uit te dooven.
Maar thans is dit Vaderland bevestigd. De
oude werkzaamheden roepen U tot de oude
vlijt; en hoe zoude het mogelijk zijn , dat
zij, die getoond hebben hun bloed voor Ko-
ning en Vaderland veil te hebben, nu in hun-
ne eigenlijke loopbaan voor de eer van dat
zelfde Vaderland, voor de wenfchen van dien
zelfden Koning , zouden kunnen onverfchil-
lig zijn ?
Neen , mijne Vrienden! gij zijt dit niet.
Uwe infpanning zal gelijk zijn aan uwen
moed; en in eiken (land zult gij de gevoelens
overbrengen en voortplanten , welke de ge-
D 4 voL