Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 J. M. KEMPER,
men , en van v/elken niemand meer dan ik
van nabij getuige geweest is.
En gij, eindelijk, mijne Vrienden, die U
deze Hooge School tot uwe vorming voor de
verfchillende ftanden , welke U wachten, hebt
uitgekozen; die altijd vurig nanr dit oogen-
blik hebt uitgezien. Gij hebt gehoord, hoe
fchoon de baan zij , die U heden geopend
wordt. Kan ik twijfelen , dat gij dezelve
met geestdrift zult binnentreden ? Uwe afkeer
van het juk, dat ons knelde , deed alleen , in
de dagen van fmart, mij het hoofd bcmoe-
-digd ophouden; want deze afkeer verzekerde
mij , dat ons Vaderland eenmaal door den
moed van deszelfs zonen herleven zou. Gij
hebt de verwachtingen van dat Vaderland niet
te leur gefteld; want, zoo al de eerfte hei--
ftelling onzer onafhankelijkheid uwen ijver
is voorgekomen , uwe bereidvaardigheid bij
het herleven des gevaars heeft getoond (*_),
hoe
Zie hier achter, bi. 57.