Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
J. M. KEMPER,
voet in uw midden terug keere. Uwe vrieiid-
fchap en goedkeuring was altijd het doel
mijner pogingen; kan zij het minder wor-
den, nu ik uwen kring met zoo velen mij-
ner oude vrienden, met zoo vele uitftekende
mannen vermeerderd zie? De nieuwe Wet
roept ons allen tot nieuwe infpanningen;
maar het zullen geene infpanningen meer zijn,
zoo lang wij ons het edel doel derzelve voor
den geest brengen, en zoo lang dezelfde
eendragt en vriendfchap, door welke de ram-
pen onzer Hooge School gelenigd zijn, de-
vreugde over derzelver herfiel verhoogen zul-
len. Ontvang dan ook gij onze hartelijke wel-
komstgroete, bij uwe wederkeering in ons mid-
den gij, wiens onvermoeide vlijt zoo veel
deel
De Hooglceraar s. j. brugmams , voormalig
Rector der Hooge School onder de Franfche behee-
ring, was, uit hoofde zijner directie over de Militaire
Hospitalen, reeds gedurende den veldtogt afwezig ge-
weest ;