Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
herinneren, welke de Hooge School aan de
Stad, waarin zij gevestigd is, verbindt. Gij
hebt nog onlangs bewezen , Edele Regering
dezer Stad , hoe dierbaar deze band U was.
Ook de nieuwe inrigting van het hooger on-
derwijs heeft denzelven bevestigd; want hoe
zou de Herfteller onzer tegenwoordige onaf-
hankelijkheid hebben kunnen vergeten, dat de
vestiging van Hollands Hooge School alhier
de belooning van den moed en van de vol-
harding uwer ingezetenen, tot vestiging onzer
vroegere onafhankelijkheid , geweest was ?
De uitbreiding van het onderwijs maakt, ook
voor de belangen uwer Stad, dezen dag in
de gevolgen gewigtig; cn hij zal jaarlijks voor
ons beiden, de Hooge School zoowel als
( de Stad, een feestdag blijven, zoolang dezelf-
de band zich om beider belangen flrengelt.
Ook gij vooral, mijne Ambtgenooten, mij-
ne vrienden ! ontvangt met welgevallen mijne
vreugdebetuiging, dat ik weder op den ouden
D 2 voet