Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERINa 49
School meer bijzonder is opgedragen (*), wat
kan ik U zeggen, dat U niet beter door de
algemeene vreugde van alle leden der Hooge
School gebleken is ? De herftelling der waar-
digheid, door U bekleed, was behoefte voor
ons Vaderland, maar zij is ook nuttig voor
de wetenfchappen zelve. Zij herftelt onder
de Hoogleeraren die gelijkheid, die het eerfte
vereischte is tot vereenigde werkzaamheid ;
en de voorrang, welken de nu in ons land
vernietigde inrigtingen aan mijne geëindigde
betrekking als Hoofd der Hooge School ga-
ven,
(*) Het Befluic van Z. M. van 16 Oct. 1815 be-
noemt tot Curatoren der Hooge School te Leyden , den
Heer Graaf van der duyn van benthorn en maasdam.
Jonkheer f. van leyden van westbablendregt, den
Heer f. w.boers, en Jonkheer hendrik collot d'es-
cury van heinenoord. Dc Heer boers was, door
ongefteldheid bij deze plegtigheid niet tegenwoor-
dig , en dit was het eenige, dat aan het algemeene
genoegen .van dezen dag ontbrak.
D