Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 J. M. K E M P E R,
De betuiging dezer danlcbaarheid was niij
pligt en behoefte. Niet minder is het mij
pligt en genoegen beide, ons aller blijdfchap
te betuigen, dat wij U bij deze plegtigheid in
ons midden zien , wien het befluit van onzen
geliefden Koning aan het hoofd aller inrig-
tingen van onderwijs geplaatst heeft Uwe
tegenwoordigheid en deelneming aan dit feest
bevestigen in het openbaar, uwe nimmer uit-
gedoofde.belangfl:elling in eene Hooge School,
waarvan Gij eenmaal een zoo luisterrijk fie-
raad geweest zijt ; en juist daarom is zeker
elke aanbeveling overtollig, wijl geene aan-
beveling flierker en welfprekender zijn kan^
dan die van uw eigen hart.
En Gij, aan wie de zorg voor deze Hooge
School
(*) Jonkheer o. repelaar van driel, bij Befluit
Z. M. van 16 Sept. 1815. benoemd tot Commisfaris-
Generaal voor het Onderwijs, en de Kunsten en We-
tenfchappen.