Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
R E D E V O Ë R t N G. 47
herinnering van mijn thans eindigend Akade-
misch beftuur voor mij aangenaams heeft ,
t
ben ik grootendeels aan U verfchuldigd (*),
Veel, zeer veel is ook door U voor de we-
tenfchappen , voor de Hooge Scholen , en
voor deze Hooge School in het bijzonder
gedaan; en genoegen geeft het mij, Ü open-
lijk te kunnen zeggen , dat vooral daarom
het beflaan hebben mijner afgeloopene betrek-
king mij dierbaar is , wijl zij mij den man
nader heeft gebragt , wiens onkreukbare on-
partijdigheid , bij de warmfla belangftelling
in alles , wat edel en goed is , mijnen lof
aiet noodig heeft.
Dc
(*) Het openb«ar Onderwijs belioorde , tot kort voor
tieze organifatie, onder de werkzaamheden van den
Minister van Binnenlandfche Zaken, wanneer hetzel-
ve, vereenigd met den Protestantfchen eerdienst, cn
de inrigtingen van Ivunstcn en Wetenfchappen in het
algemeen, bij befluit Zijner Majesteit onder een
afzonderlijk algemeen beheer gebragt werd.