Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
H E D E V O E Tv I N G. 45
ïk behoef Unie: te vragen , Toehoorders,
wat gevoel het lezen van dit befluit in U
heeft opgewekt. Uwe toejuichingen hebben
beter en luider gefproken, dan ik zoude kun.
nen doen; maar uw hart beklaagt zich met
mij nu dubbeld, dat ons oog den Vorst hier
vruchteloos zoekt , die voorzeker op geen
treffender wijze, dan door dit gefchenk, aan
alles, wat ik gezegd heb, kracht en klem konde
bijzetten. Ja, geëerbiedigde, doch niet minder
geliefde Vorst! Gij hebt U aan onzen openba-
ren dank onttrokken, maar de dankbaarheid en
zegen van ons hart volgt U overal. Juichend
zagen wij de terugkomst van den fchat, die
reeds als de bezitting uwer Doorluchtige Voor-
ouders de roem van het Vaderland was, te
gemoet , omdat wij daarin de herkrijging
\
van uw wettig eigendom aanfchouwden, en
de voldoening, die Gij daarbij fmaken moest,
ook voldoening was voor ons eigen hart;
maar dit eigendom vorderdetGij flechts terug,
om