Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING,
zucht voor den bloei en luister der Weten-
fchappen:
Hebben goedgevonden en verftaan, gelijk
wij goedvinden en verfiaan bij deze;
Art. i.
De Verzameling van Natuurlijke voorwer-
pen , voormaals uitgemaakt hebbende het Ka-
binet van onzen Heer Vader, glorieufer ge-
dachtenis, wordt door Ons aan de Hooge
gchool te Ley den afgedaan.
Art. 2,
Deze Verzameling zal in geen geval mo-
gen gealiëneerd worden.
Art. 3.
Curatoren van de Hooge School te Ley-
den zullen zorg dragen, dat deze Verzame-
ling aldaar, vooreerst, ten meesten nutte ge-
plaatst worde, tot tijd en wijle, door de
Stichting van een nieuw Academisch Gebouw,
zal voldaan zijn aan den inhoud van Art. 166
van Ons Befluit van a Aug. 1815, N". 14.
On-