Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. 41
ger Onderwijs zal de leus en fpoorflag zijn,
om dien roem op zijde te ftreven, en ook hier
zal, bij de infpanning van aller medewerken-
de kracht, de luister en het geluk des Va-
O
derlands, de edelfte, de waardigfte belooning
der verlichte en onbekrompene bepalingen
van den besten der Vorsten zijn!
Mijne taak, T.! is afgeweven, voor zoo
verre de tijd en de aard der plegtigheid mij
dit toeliet; en ik zoude thans dit fpreekge-
ftoelte kunnen verlaten, indien niet de pleg-
tigheid zelve mij gebood, het woord tot fom-
inigen uwer in het bijzonder te rigten
Doch
(*) De volgende tusfchenrede behoort niet tot mijn
oorfpronkelijk opftel , doch de aanleiding daartoe heeft
te grooten invloed op dit geheele feest gehad, en de
vervulling van den pligt der dankbaarheid is te aan-
genaam , dan dat ik niet volvaardig aan het verzoek
van velen zoude voldaan hebben, om door inlasfching
• daarvan de herinnering van een der aangenaamfc«
pogenblikken van dien dag levendig te houden.
c 5