Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 J. M. K E ]M P E R,
nieer plaats vond; onbillijk,voor vcrfchillen-
de takken van kennis geene getuigfchriften te
hebben: en ten aanzien der kundigheden,
welke thans gevorderd worden, moge het
ftrengfte onderzoek beflisfen, of zij overtol-
lig , ja, of zij, in den tegenwoordigen ftaat
der wetenfchappen, misbaar zijn.
En ziet daar dan nu de grondtrekken van
het nieuwe zamenftel onzer Akadcmifche in-
rigting! Durven wij hopen, M. H.! dat zich
daaruit onze Koning de bevrediging zijner
wenfchen, de bereiking van het eenige doel
zijner wet, de herleving en den voortdurendeu
bloei der wetenfchappen, beloven kan? Ja ,
wij durven het; want nog is de landaard niet
in zoo verre ingefluimerd, dat niet overal deze
■weldadige verandering, als het ware, tot een
pieuw leven zoude opwekken. In de dagen van
onderdrukking, hielden wij ons , zinkend, aan
den roem der vaderen vast. Het herftel, h':t
verbeterd herftel der inrigtingen van het Hoo-
ger