Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. 31
als' pligten van den Staat erkend, maar zijn
reeds door eene reeks van Staatsinllellingcn
bevestigd; doch ik ga dit hier met ft'ilzwij-
gen voorbij, want het Schitterendst eerbc-
wi)s voor den geleerden, het welk meer dan
alles geldt, is de wet zelve, welker inwij-
ding wij huldigen.
Welke eer toch is grooter dan vertrou-
wen ? en welke wet kan grootere blijken van
vertrouwen bevatten, dan die, welke thans het
voorwerp is onzer befchouwing? Het eenige
doel, dat zij zich voordek , is de Hoogere
Scholen van waardige onderwijzers te verzeke-
ren. Voor al het overige, verlaat zij zich bijna
alleen op de ondervinding, den fmaak en het
oordeel dier onderwijzers zelve (.*)•, cn ik
zou-
(*) Er bevinden zich in de ganfchewet omtrent het
Ilooger Onderwijs flechts twee bepalingen , welke
tleProtesforen verbinden, die namelijk, waardoor zij