Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 J. M. K E RI P E R,
dien het Hooger Onderwijs thans deszelfs
herfteliing dank weet: het eerst in Europa
wordt door hem het voorbeeld gegeven eener
bepaling, die ook aan de kinderen zelfs dc
vruchten der dankbaarheid van den Staat voor
de verdiensten hunner vaderen verzekert, tot
zoo lang ook zij weder door hunne verdiens-
ten den Staat beloonen kunnen.
Dan genoeg, en misfchien reeds meer dan
genoeg over een onderwerp, hetwelk den wa-
ren geleerden, alleen om de betrekkingen van
zijn hart, en de gemakkelijkere beoefening zij-
ner wetenfchap kan dierbaar zijn; doch het
w^elk hem, ook ondanks deze drangrede, nog
altiid minder gewig'tig blijft dan de eer.
Maar ook ten dezen aanzien blijven on?
geene billijke wenfchen meer over. De be-
langneming in den voortgang der wetenfchap-
pen, en de prijsflelling op hen, welke de-
zelve ftaande houden en uitbreiden, zijn niet
alleen, bij de grondwet van ons Vaderland,
als