Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
R E D E- V O E R I N Ö. 29
üvve uitzigcen belemmerde. Geen land in ge-
heel Europa is er, waar gelijkmatiger voor
de belangen van den ftand, die het toppunt
uwer wenfchen is, gezorgd wordt. Het vol-
doende tot uw beftaan hangt niet langer van
toeval of begunstiging af. Ee wet zelve
verzekert U trapsgewijze verbetering van uw
lot, ?ondcr dat de weg tot buitengewone be-
looning voor uitftekende diensten gefloten
wordt; en de weduwe zal bij het graf van
den echtgenoot, die zijne uitzigten aan de
wetenfchappen opofferde, niet dadelijk op
een fmeekfchrift moeten bedacht zijn, om
in de eerfl:e behoeften van het leven te voor-
zien. Noemt mij, Hoorders! het land, waar
de wet zelve, op eene zoo kiefche wijze, in
de alleen edele bekommeringen van het be-
lang voorzien heeft, ten behoeve van hen,
die zich aan de gewigtigfte bedoelingen van
den Staat en der menschheid toewijden! En
dit alles echter was den Vorst niet genoeg,
dien