Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
Of dus uit dit oogpunt onze nieuwe inrig-
ting aan de vorderingen des tijds beantwoor-
de , kan aan niemand twijfelachtig zijn. Doch
hiermede was niet alles afgedaan , en het
openftcllen der baan was vruchteloos, indien
et
Europa zullen die gevoelens dezelfde blijven, oindac
elke wedervergelding in deze foorc van zaken mij
kleingeestig voorkomt. Doch het blijft toch,in deu
tegenwoordigen flaat van het Catholicisme en Protes-
tantisme, eene vraag: waarom dan juist alie aanna-
dering flegts van déne zijde moet plaats hebben? en
deze vraag kan met te meer grond gedaan worden ,
federt een onzer Zuidelijke landgenoofen de moeite
genomen heeft, openlijk en uitdaikkelijk te beweren,
dat men zich wel op deze gelijkheid beroepen mag,
wanneer zij door anderen ten onzen voordeele er-
kend wordt, maar dat men zich wel moet wachten,
dit regt wederkeerig aan anderen toe te kennen. Ik
weet wel, dat dit flechts het gevoelen van één bijzon-
der perfoon is; maar bij ket zwijgen van hen , wier
eer het meest door zulk eene dwaasheid gefchandvlekt
wordt, moge men mij dit enkel woord ten goede
houden.