Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 J. M. K E RI P E R,
onderfcheid vrij ftelt, om zijn licht aan an^
deren ten nutte te maken; n-et genoegen zal
«
ik de vergaderingen bijwonen, welke mij en
allen, daar tegenwoordig, zullen bewijzen, dat,
ook buiten de van landswege geopende oefen-
plaatfen, kundigheden zijn opgezameld, wel-
ke de eifchen van den Staat volkomen bevre-
digen ; en zonder eenig ongenoegen of fpijt
zal. ik de afbreuk , die dit aan het getal
onzer kweekelingen zou kunnen toebrengen ,
zien plaats hebben; altijd mij herinnerende,
dat het Vaderland en de wetenfchappen niet
om de Hooge Scholen ai Moogleeraren, maar
de Hooge Scholen cn Hoogleeraren om het
Vaderland en dc wetenfchnppen beftaan!
Heil dan ons, dat dit edel beginfel onzer
voorouderlijke inrigtingen is bewaard geble-
ven! Maar ook heil ons, dat de nieuwe wet
een vooroordeel vernietigd heeft, waartoe
die oudere inrigtingen aanleiding gaven, als of
- a
hét beroep tot eenigen tak van onderwijs
niet