Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. »3
breiding van kennis moest wegfterven! toch
hebben wij moeten leven onder wetten, welke
alle verfpreiding van licht, als een uitfluit&nd
regt, aan de van Staatswege beftaande inrig-
tingen toekenden; welke geheele vakken van
kennis, als gevaarlijk voor de magt des dwin-
gelands, uit de reeks der wetenfchappen weg-
vaagden ; en in vele der nog behoudene zelfs
de wijze van voordragt bepaalden, om toch
eiken ftraal van licht te verhoeden, waarbij
zich het gedrochtelijke van Europa's toeftand
in deszelfs ware gedaante vertoonen moest!
Maar het nakroost van den eersten Willem
leefde nog; de herftelling kwam, van waar de
grondlegging gekomen was, en het werk, door
den vestiger van onzen Staat begonnen, zien
wij thans nog luisterrijker door zijnen Opvol-
ger voleindigd.
Ja, met blijdfchap lees en herlees ik de
bepaling , welke het aan ieder zonder
on-
(*) Zie Art. 2 der wet op het Hoger Onderwijs.
B 4