Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
Het is uit den aard der zaak duidelijk, dat
het doel eener wet, die den bloei der we-
tenfchappen in een land zal verzekeren ,
tweeledig moet zijn: vooreerst, de geleerd-
heid zelve te bevorderen; maar ten anderen
ook, het licht derzelve, op eene doelmatige
wijze, voor den Staat en het opkomend ge-
flagt in de meeste uitgeftrektheid nuttig te
maken.
Maar wat zijn nu wel de middelen, wel-
ke de Staat in handen heeft, om de bereiking
van het eerfte dezer oogmerken , door het
wenfchelijk maken van den geleerden ftand,
te verzekeren? De ondervinding van alle tij-
den en volken heeft deze vraag laig; beant-
woord, en de flotfom van hare uitfiDraken
is: Vrijheid, onbezorgdheid van beftaan, en
opwekking van naijver door eer.
Vrijheid! ja met regt noemde ik haar in
de eerfte plaats, als den eenigen waarborg
van ontwikkeling. Want, waar zij ontbreekt,
B 3 kun.