Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
éo J. M. KEMPER,
van hij zich bij uitkoop moet los maken ^
maar als eene aangename taak, voor welker
vervulling het benoodigde zich naar de om-
ftandigheden regelt , aanmerkt; dat hij zich
aan de voldoening van de behoeften dezer in-
rigting nergens op eene onedele wijze ont-
trekt, door dezelve te verdeelen of over te
dragen, maar de bevordering van kennis als
een' pligt befchouwt, welke op den geheelen
Haat als zoodanig rust ; met één woord,
dat hij alleen de wetenfchappen, en niets
anders dan de wetenfchappen bij zijne wef
voor het oog heeft gehad.
Wat dus zuiverheid en eenheid van be-
doeling betreft , M. T. is de geest onzer
tegenwoordige inrigting volkomen dezelfde
met dien van ons voormalig beftaan : laten
wij nu onze aandacht wenden tot de befchou- '
wing der middelen , door welke de berei-
king van dit edel doel moet gewaarborgd
worden.
Hef