Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
K E D E V O E R I N a 19
tenfchappen en van het onderwijs zelf? Maar
is die zoo, dan durve ik mee gerustheid zeg-
gen, dat er in Europa geene wetenfchappelijke
inrigting beftaat, welke zich meer zuiver bij
dit doel bepaald heeft, dan die, welker in-
wijding wij nu vieren.
Vergelijkt, bid ik U, M. H.! de wet,
die van dit oogenblik af de grondwet onzer
Akademifche inrigtingen uitmaakt, met ande-
re wetten van dien aard; vergelijkt dezelve
vooral met die, welke wij drie jaren hebben
moeten volgen; en ook dan, wanneer voor
het overige uw oordeel over het meer of min
doelmatige mögt verfchillen, zult gij echter
met dankbaarheid moeten erkennen, dat geen
fpoor dier bijoogmerken, welke zoo vele an-
dere gelijkfoortige inrigtingen ontfieren, hier
te vinden is; dat dc wetgever nergens hier
zich zei ven, maar alleen de zaak in het oog
heeft ; dat hij nergens hier het onderwijs
en de wetenfchappen als eenen last , wuar-
B a van