Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
door het geweld geboeid was, en waarin wij
zelfs, wij Hollanders, met de laagheid onzer
vreemde onderdrukkers moesten inftemmen,
*
bij welke iedere nieuwe verandering ge-
noeg was, om den lofzang- van volmaaktheid
voor hunnen afgod aan te heffen! Dankt ook
daarvoor het Opperwezen, dat tot onzen
Vorst geene vleijerij, maar waarheid den toe-
gang opent; en dat bedenkingen zelfs en
zwarigheden hem aangenaam zijn, zoodra hij
flechts de gronden, waaruit die bedenkingen
voortkomen, kan vertrouwen.
Weg dan van mij alle hoogdravende Fran-^
fche loffpraak! Ook wanneer ik aan het
ontwerp dezer nieuwe inrigting geheel geen
aandeel hadj zou de fchijn , wat zeg ik? de
mogelijkheid eener verdenking zelfs van vleije-
rij genoeg zijn, om mij van onbepaalden lof
terug te houden; maar dit meen ik, na mij-
ne vorige betrekking te mogen, en in mijne
tegenwoordige te moeten beweren, dat inder-
B daad