Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
ook hier dc Nedcrlandfche bedaardheid van
een verlicht Nederlandsch Vorst aan geene
woeste kreten van hartstogten, in het afbre-
ken of hcrflellen, heeft gehoor gegeven!
Schaarsch is in het ftaatkundige de gele-
genheid tot geheele verandering van bellaande
inrigtingen ; want alleen uit derzelver duur-
zaamheid wordt de openbare volksgeest ge-
boren, welke de eenige vaste ftcun der Sta-
ten is , gelijk die geest , eenmaal gevestigd,
wederkecrig deze behendigheid zelve waar-
borgt. Maar juist om het fchaarfche zelfs
dier gelegenheid; juist om het groote gevaar
van ontijdige zucht tot verbetering en ver-
nieuwing van voorouderlijke inllellingen; juist
daarom is het wijsheid zoowel als pligt,
die zoo zeldzame gelegenheden niet te la-
ten voorbijgaan, zonder nut van dezelve te
trekken.
En wat tijdftip kon dan gcfchikter tot
cene dergelijke herziening zijn, dan het tegen-
woor-