Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 J. M. K E RI P E R,
vele vakken geregeld ? Moe kleingeestig en
bekrompen zijn de middelen, welke de be-
koraing der vereischce kundigheden moeten
waarborgen? En hoe weinig is dit alles, wan-
neer het op de waardering eener geheele
inrigting aankomt, welker in het oog loopend
'doel geen ander dan dit was, om ook in de
beoefening der wetenfchappen dien krijgsuia-
tigen geest van ondergefchiktheid en werk-
tuigelijkheid te doen wortel fchieten, waarop
het geheele ftelfel van Frankrijks overheer-
fching rustede?
Heil dan. Mijne Hoorders! heil het Va-
derland en de wetenfchappen , dat ook dit
gedenkftuk onzer onderdrukking , ook dit
overblijffel onzer vreemdelingfchap in het
land onzer geboorte , weder vernietigd is!
Heil het Vaderland en de wetenfchappen ,
da zich Hollands oudfte hooge School weder
tot een eigen beftaan verheft! Maar driedub-
beld heil het Vaderland en de letteren , dat
ook