Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
van de altijd onedele bemoeljing vrij te zijn,
om gevallene zaken nog verachtelijker te
maken.
Verre is het dan ook nu van mij, om,
ten gevalle van eenen anderen geest des tijds,
het goede te willen ontveinzen of verdon-
keren , waardoor zich deze inftellingen zou-
den hebben kunnen aanbevelen. Ik heb altijd
het openbaare en meer flrenge onderzoek naar
de bekwaamheden van hen , die op wetcn-
fchappelijke rangen aanfpraak maken, toege-
juicht ; ik heb het eene verbetering gevon-
den, dat niet langer de willekeur van onge-
oefende, en met de wetenfchappen onbeken-
de jonge lieden , over den loop der ftudiën
kon befchikken ; maar hoe gebrekkig is
de Franfche wet ook daar, waar zij anders
aanbeveling fchijnt te verdienen ? Hoe on-
doelmatig is in de meesten gevallen dit onder-
zoek naar bekwaamheid geordend? Hoe on-
wetenfchappelijk is de loop der ftudiën in
A 5 vele