Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
welk geene fchakcl aan de algemeene keten
uitmaakte, waarvan het einde zich in de han-
den van den dwingeland bevond; dit onge-
lukkig toegepast beginfel had ook haar, die
zoo lang in Europa als de kweekfter vati
eene reeks der grootfie mannen beroemd was,
tot eene afdeeling der onoverzienbare Uni-
verfueic van Frankrijk vernederd: en de zui-
vere bron, door den Grondvester onzer onaf-
hankelijkheid tot belooning van moed en Va*
derlandsliefde geopend; de bron, waar land-
zaat en vreemdeling beiden , eeuwen lang ,
hunnen dorst naar wijsheid en deugd kwamen
lesfchen ; werd , ó onvergetelijke fchande!
hier in hare fchoonfte aderen geflopt of be-
lemmerd , daar langs allerlei zijwegen afgeleid
door verwaande vreemdelingen, in wier oogen
flechts gelijkheid met hunne inilcllingen eene
verdiende was.
En wat waren dan toch deze inflellingen,
ten aanzien van het hooger onderwijs, om van
A 4 het