Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING.
zal, waar Vaderlandlievende Jongelingen met
haar ftrijden.
Ik behoef wel niet te zegden, dat ik
gaarne aan dezen billijken wensch voldeed.—
Het Vaandel werd dus plegtig ten mij-
nen huize gebragt, tot dat daarvoor eene
gefchikte plaats in een der Akademie gebou-
wen zoude gevonden zijn ; cn de wensch,
dat, zoo immer de nood des lands weder te
Wapen mogt roepen, dit Vaandel met ge-
lijke eer als nu mogt gedragen, en gevolgd
worden", bedoot eindelijk deze plegtigheid,
welke door het fchoonfte weder, cn de har-
telijkfte toejuichingen was opgeluisterd.
Ik heb gemeend deze vermelding aan de
eer dezer jonge lieden, welke tot het Corps
behoord hebben, aan de eer der Leydfche
Univerfiteit, en aan de eer van het Vader-
land fchuldig te zijn. God geve, dat in lang
het