Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
<)8 J. M. K E M P E R,
lands geweken is, ons vergunc tot onze be-
trekkingen en werkzaamheden terug te kee-
ren. Alle kenteekenen van den ftand, dien
wij thans verlaten, af zullende leggen, blijft
ons nog een gcdenkteeken over, door Vader-
landfche Vrouwen aan onze Vaderlandsliefde
toegewijd. Tot de Univerfiteit teaigkeerende,
vonden wij ons gedrongen U dit ons dier-
baarst pand toe te vertrouwen, en, uit naam
van het thans ontbonden Jagercorps , ver-
zoeken wij U, aan hetzelve wel eene bijzon-
dere plaats op het gebouw der Akademie te
willen inruimen, op dat het daar tot een,
ook voor U ftreelend aandenken van den
goeden wil , die Pallas Zonen bezielde ,
blijven moge; terwijl wij den God van Ne-
derland bidden, dat, wanneer immer de nood
des Vaderlands vorderde, dat deze vlag hare
ftille rustplaats , in Pallas Koren, weder
met de onrustvolle velden van Mars verwis-
felde , de overwinning dan fteeds daar zijn
zal.