Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. 97
van het Corps van den vorigen dag. Ik vol-
bragt denzelven met genoegen, en de geesE
van Leydens Burgerij verzekert mij de ver-
vulling van den toen geuiten wensch, dat ook
die ontvangst eene bevestiging van den band
raogt zijn, tusfchen de Univerfiteit en de
Stad, welker wederkeerige bloei, gedurende
twee eeuwen, door die eensgezindheid ge-
waarborgd was.
Het Corps was dus nu ontbonden , maai'
het veldteeken, aan deszelfs vaderlandsliefde
toegewijd, mogt aan geene toevallige ver-
waarloozin;^ worden prijs gegeven, en dit
gaf aanleiding tot de volgende Aanfpraak van
den Heer nedermeijer von Rosenthal,
als Spreker van de Compagnie:
mijn heer dfe rector i
Het oogenblik is daar , waarop onze ge-
eerbiedigde Vorst, nadat de nood des Vader-
G lauds
\