Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
<)8 J. M. K E M P E R,
een verbeterd Hooger Onderwijs, de;:e nieu-
we weldaad van onzen geliefden Koning, zal
u weldra in ons midden terug brengen , en
uw voorbeeld zal bewijzen, dat, waar pligc-
gevoel en eer de Studiën voor eene poos
met de wapenen verwisfelen, ook de oefe-
ningen des vredes, na hec wijken des ge-
vaars, zonder nadeel weder de wapenen ver-
vangen kunnen."
„ Eervol en nuttig voor het Vaderland is
deze uwe gewore loopbaan, niet minder dan
die, waaruit gij thans, begeleid met de al-
gemeene toejuiching, aftreedt, en ook daar
wacht u dus dezelfde lauwer, 'bij dezelfde
onvermoeide infpanning voor koning ; ker
en vaderland."
Na het eindigen dezer Aanfpraak, bleef
mij niets overig, dan de voldoening aan
éénen pligt; dien van dankbetuiging aan de
Stedelijke regering, voor de eervolle ontvangst
van