Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
het groote werk helpen volëlndigen, en het
is op grond van die voleindiging, dat ik 11,
uit naam des Konings, het einde uwer krijgs-
kundige loopbaan aankondige."
„ Bij het verlaten van dit Veld, keert gij in
uwe oude betrekking terug. Kan ik er wel
aan twijfelen, dat gij ook in deze betrekkin-
gen nimmer vergeten zult, wat gij nu aan
het Vaderland en uwe eer verfchuldigd zijt?
Neen, voorzeker, gij kent deze pligten; de
inachtneming daarvan vóór uw vertrek, heeft
vooral mijne betrekking tot deze Hooge
School mij ten genoegen gemaakt, en het is
zeker overtollig, op re wekken of aan te
moedigen, waar het gevoel van eer en pligt
genoegzaam is."
„ Keert dan nu, Mijne Vrienden! nog
eenige dagen tot de ouderlijke woning te-
rug , om de genoegens van het wederzien te
fmaken, waarvan u mijne vriendfchap flechts
eene fchaduw geven kan. De inwijding van
een