Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
<)8 J. M. K E M P E R,
de last van onzen geliefden Koning is, om
U uit zijnen naam zijne hoogde tevreden-
heid over uwen moed, uwen ijver, en uwe
volharding te kennen te geven. — Ja, mijne
Vrienden ! het Vaderland en de Koning dankt
U, en wat fterker fpoorflag kan er zijn, ora
op de baan der eer te volharden? Want hoe
ftreelend ook voor mij die last is, hoe genoeg-
lijk ook voor mij de verklaring in den mond
van onzen dapperen Kroonprins zelf was,
dat uw dienstijver zijne tevredenheid weg-
droeg; aangenamer nog waren voor mijn
hart, en dat uwer Ouderen en Vrienden, de
berigten , dat üw Corps ook, ten aanzien
van zeden en gedrag, de verwachting regt-
vaardigde, waarmede ik rtiij bij uw vertrek
ftreelde, en die de laster zelve vruchteloos»
zoude pogen te bezwalken. Dank derhalve,
mijne Vrienden! nog eenmaal, uit naam van
Koning en Vaderland, voor het offer, dat
gij aan het Vaderland gebragt hebt. Gij hebt
hec