Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 71 }:
der toenen [i, a, 3, 4, 8.] worden
herbaakl en voorcgezec. De onderwijzer moec
vooral zorgen, dac de seconde [2] en de
quart [4J den leerlingen goed ingeprent wor-
den, om dat zij moeijelijk te trelTen zijn.
Hij moet zich derhalve in zijn onderwijs
van voorbeelden ter oefening bedienen,
waarin deze toonen [2 en 4 j dikwijls en in
de menigvuldigste betrekkingen, voorkomen,
bij voorbeeld:
18 13 ■^45 — 18234218243 — 18452318433
184532421 -- 8252423218231 —21232-
425281b - 843884848435231 — 45434-.
24148 en zo vervolgens.
De leerlingen moeten deze toonen in
cijfers, en in woorden zingen. Het is ook
niet ondienstig, dat hij hiermede de oefe-
ningen in het wel hooren en opschrijven
van het voorgezongene verbindt. Hierop
gaat hij tot den sex van den grondtoon over.
De leerlingen kunnen dezen toon zelve vin-
den, wanneer zij namelijk de quint [§,]
als grondtoon [i] aannemen, en'dan de se-
conde [2] van den quint zingen; want de sex
staat in hetzelfde verband tot den quint,
als de seconie tot den grondtoon. Hebben
de leerlingen nu dezen toon getrolTen, dan
duidt hij hen denzelven aan, door met 3e cij-
fer 6, of met eene noot, tusschen de derde en
vierde lijn, als de zesde plaats op het lijn-
stelsel innemende. Bij de oefening in het tref-
fen van dezen toon wordt op dezelfde wijze
gehandeld, als bij de zes reeds beoefende too?
nen. Plaat 9, voorbeeld i. Ook hier kan
E 4 d«