Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 7Ö >
Zevcnit les. De oefening van de voorg'san*
de les wordt" herhaald. Hierna gaat men op
dezelfde wijze te weuk met het ontdekken
der quart, welke ïich tusschen den terts [3]
en den qulnt lsI bevindt. De onderwijzer
duidt dezen toon aaxi met cijfer 4, of vol-
gens de notentabel met eene noot, tusschen
de tweede en derde Fjn, als de vierde plaats
op het lijnstelsel inaemende. Men behoeft
te de/er plaats den leerlingen nog niet te
zeggen en aan het verstand te brengen, dat
de betrekking tusschen den terts en den quart
is 41 ongelijk is aan de betrekking tusschen
den grondtoon en de seconde [i 2,] en tus-
schen ae seconde en den terts [2, 3.] Als
men den toon der quart heeft opgegeven,
dan naoeten de leerlingen zich bevlijtigen,
denzelven te treffen, in betrekking tot die
toonen, welken men tot nog toe heeft be-
oefend [ 1,2,3,5,8.] Plaat 7 , voorb. 5 enö.
Als de leerlingen deze en soortgelijke oe-
feningen met cijfers en grondklanken of sijl-
laben, eenige malen hebben gezongen, en zij
ten aanzien van het treffen der toonen geene
fouten meer begaan, dan ontwerpt men uit
de zes beoefende toonen [1,2,3,4,5,8.]
muzijkale volzinnen en korte gezangen, b. v.
Plaat 8, voorbeeld i, 2, 3 cn 4.
De onderwijzer ican deze oefeningen, nu
ook weder laten vergezeld gaan, van de oefe-
ning in het juist opgeven 6n opschrijven der
«oonen, op die wijze, welke in de tweede
les, bladz. 63 vermeld is.
Azhutt les. De oefeningen in het treffen
der