Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJlIjll^-J
69- ):
grondtoon en den terts opgeven, denzelven
met nadruk aanheffen en dit eenige malen
herhalen. De leerlingen moeten hem hier op
dezelfde wijze nazingen. Heeft dit nu plaats
gehad, dan wijst hij hen dezen toon aan
mee den cijfer 1, of met eene noot, tusschen
de eersteen tweedelijn, als de tweede plaats
op het lijnstelsel innemende. Om hen hec
treffen van dezen toon wel en juist te lee-
ren, brengt hij denzelven in verband met de
vier toonen, welke z:j reeds geleerd hebben,
op deze of soortgelijke wijze: Plaat ó,
voorb. 4.
Daar het juist treffen der seconde, inzon-
derheid in zijne betrekking tot de qu;nt en
octaaf, moeijelijk is, zoo dient de onderwij-
zer bij deze oefening wat langer te vertoeven.
Hij moet uit de tot nog toe beoefende inter-
vallen [ I 2 3 5 8, j in eene willekeurige
orde, voorbeelden ter oefening vormen,
waarin dc seconde in alle betre&ingen tot
de overige intervallen, dikwijls voorkomt,
en hiermede ook dc oefeningen in het wel
hooren cn' juist opgeven, als ook in het:
naauwkeurig opschrijven der toonen, verbin*
den. Als nu de leerlingen zoo verre gevor-
derd zijn, dat zij de seconde niet alleen,
door middel van een uitgesproken telwoord,
maar ook door middel van grondklanken en
sijllaben juist kunnen treffen, dan. ontwerpt
men uit de hen thans bekende toonen, kor-
te muzijkale voorbeelden ter oefeningen, ge-
lijk de volgende en dergelijken. Plaat 7,
voorlj.. 1, j en 4.
Es ^^