Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■SU"
:( 68 >
fend is, den leerlingen des te eigener te ma-
ken , deels om hen een des te duidelijker be-
grip te geven, van den tot nog toe ge-
nomenen loop van het onderwijs, en deels
om hen de gemaakte vorderingen des te duide-
lijker te doen zien, en hen daardoor tot de
Verdere oefeningen aantemoedigen. Hierop
moeten de leerlingen de vier toonen [i 3 5 8J
welke hen thans bekend zijn, den onderwij-
zer zingende opgeven. Vervolgens geeft hij.
hen dezelve, m willekeurige orde op, en
laat eiken door hem opgegevenen toog, door
de leerlingen aanwijzen, of in cijfers of no-
ten opschrijven, terwijlliijhier ook zulke too-
nen laat invloeijen, welke zij noch niet ken-
nen en beoefend hebben. Hieidoor doet hij"
hen ongevoelig bemerken, dat er nog meer-
dere toonen zijn, welken zij op dezelfde wijze,
als deze vier, moeten leeren kennen cn beoe-
fenen. Hij brengt hun onder het oog, dat
er tusschen de hun bekende toonen, zich
nog andere toonen bevinden, namelijk tus-
schen i en 3 de toon z, tusschen 3 en 5
de toon 4, tusschen 5 en 8 de toon ó en 7.
In den eersten opslag moeten zij de seconde
van den grondtoon, of dien toon opgeven,
welke hooger dan den grondtoon [i] en lager
dan de terts 13] is. Door zacht en lang-
zaam opteklimmen met hunne stem, van
den grondtoon tot den terts, zullen zij den-
zeiven gemakkelijk kunnen vinden. Mist hun
dit echter, of geven zij den tusschenliggen-
den toon niet zuiver op, dan moet de ou-
derwijzer hen denzelven, in verband met den
grond-