Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 67 ):
voorspreekt, terwijl zij het voorgïsprokcne
hem eenige malen moeten nazeggen. Hij
moet hen ook vooraf leeren, dat hier op
elk toonteéken eene sijllabe wordt gezongen.
Zie Plaat 5. Voorb. i, 2, 3, 4, 5, ó, 7,
8, en Plaat 6 voorbeeld i, b , 3.
Aanmerking. Bij de beoefening van deze
en soortgelijke muzijkale volzinnen, dient de
onderwijzer in acht te nemen, dat de leer-
lingen niet meerstemmig moeten zingen,
voordat elke afdeeling hare stem volkomen
meester is, en zuiver, juist, welluidend en
vaardig kan zingen. De onderwijzer moef
nogtans in het algemeen, niet te haastig tot
de meerstemmige gezangen overgaan, maar
langen tijd, met geduld en bedacht:<aamheid,
bij de beoefening van het eenstcmm'g ge-
zang te vertoeven; anders toch ontscaat er
eene onzuivere harmonie, welke den indruk
verhindert, die aan een zuiver gezang eigen
is. Hij moet deswege, ook reeds bij deze
eerste melodische oefeningen, de beide eerste
voorbereidende oefeningen, welke bladz. 37
en 38 aan de hand gegeven zijn, niet ver-
geten ; hij moet verder de voorschriften z(3rg-
vuldig onder zijne aandacht houden, welke
onder in de tweede les der dijnamiek voor-
komen; en hij moet niet alleen ieder koor
yan leerlingen, maar ook dikwerf eiken leer-
ling in het bijzonder aansporen, met een®
welluidende stem te zingen.
Z:sde les. Eer roen verder gaat, kan metf
de vijf eerste lessen ter loops herhalen, deeU
ooi hst geen tot dus verre geleerd en beos-
E a fead
Js^