Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 66 y.
dat ^e leerlingen, ii deze voorbeelden van oe-
fening, te g J.ictr tijd, den toon trelFen,
en den rhijtmus in acht nemen, dan kan de
ondenvijzer het hun daardoor gemakkelijk
maken, dat zij eerst de toonen slechts rhijtmisch
Lzen, dan de toonen alleen opgeven, zonder
den rhijtmus in aanmerking te nemen, en
eindelijk dezelve rhijtmisch en melodisch te gcf
lijk zingen.
Aanmerking. Dan eerst, als de leerlingen
het voorgaande ten vollen begrepen en de
vereischte bedrevenheid daarin \crkregen heb-
ben, mag de onderwijzer tot de nu volgen-
de oefeningen overgaan. Bespeurt hij hier
en daar nog eenige" zv/akheid m het treffen,
of eenige onzuiverhe d m her opgeven der
toonen, dan moet hij nog eenigen tijd bij
de tegenwoordige oefeningen vertoeven.
Tot nu heeft men bij afwisseling, door de
Uitgesprokene namen der cijfers [een, drie,
vijf en acht] en door eene naar willekeur
genomene sijllabe [la, lo enz. ] gezongen.
Thans kan men z'ch van eenige woorden bij
het zingen bedienen, om den leerlingen dus
doende onder het oog te brengen, welk eene
strekking de in het werk gestelde oefeningen.
hebben. Men late hen b. v. het volgende,
driemaal zingen, eerst door de namen der
cijfers, dan door eene sijllabe, en eindelijk
door de onderstaande woorden. De Onder-
wijzer moet vooral onder het oog houden,
dat hij, als de leerlingen voor de derdepiaai
zullen zingen, hun vooraf de woorden, dui-
delijk, met nadruk, cn bij sijllaben afgeperkt,
^ - ..... voor-