Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
=C 'Sj >
eene noot op de tweede lijn, als de derde
plaats op het lijnftelsel innemende, aan, en
Ijcrt hen door het beoefenen van het volgend
of soortgelijke voorbeelden dezen toon tref-
fen, in deszelfs betrekking tot de drie too-
nen I , 5 en 8. Plaat 3, voorb. 2.
Zoodra de leerlingen hierin de vereischte
bekwaamheid hebben verkregen, en geene
fouten meer begaan, vereenigt men de rhijt-
mlsche met de melodische oefeningen. Plaac
3, voorb. 3.
De wijze van behanleling blijft ook hier
dezelfde, als in de voorgaart.Je lessen. Na
hierin de vereischte vorder.ngen gemaakt ts
hebben, gaat men tot meerstemmige oefenin-
gen over, zoo als b. v. Plaat 3, voorb. 4,
cn plaat 4, voorb. i, 2 en 3.
Hierop brengt de onderwijzer uk de rii
der vier beoefende toonen, eerst enkele too-,
nen, dan twee of drie toonen achter elkan-
der voort, en laat door dj leerlingen zeggen,
welke toonen] het geweest zijn. Daarna zingc
hij hen eerst enkele en dan meerdere toonen.
■uit de rij der vier beoefende toonen voor,
Welke door hen in cijfers moeten opgeschre-
ven worden, eerst zonder rhijtmische ver-
deeling, en dan rliijtmisch verdeeld.
Vijfde les. In deze les wordt de oefenifl»
in het pauseren, welke in de zevende ea
achtste les der rhijtmus [blad 53 ] voorkomt,
met de melodische oefeningen verbondea.
Dit kan op volgende of dergelijke ■wijze ge-
echieden. Pl. 4. voorb. 4, 5 cn 6.
indien hec niet terstond mogte gelukken,
£